Éiriú Eolas – Tiếng Việt
 • EN
 • FR
 • DE
 • HR
 • TR
 • VI
 • EL
 • ES
 • IT
 • IT
 • PL

Xem trực tuyến

Nếu phụ đề trong ngôn ngữ của bạn không nạp tự động, xin vui lòng nhấn vào nút “Phụ đề” trong đoạn video và chọn chúng bằng tay.

Phần 1

Giới thiệu Éiriú Eolas: 0:01

– Stress: 3:31
– Kích hoạt dây thần kinh phế vị: 10:14
– Thở bụng: 17:21
– Thở năng lượng sinh học: 22:18
– Thở ống: 26:31

Phần 2:

Kỹ thuật: 41:52

– Khởi động: 46:08
– Thở ba giai đoạn: 55:31
– Thở năng lượng sinh học: 1:07:10
– Thiền: 1:09:18

Phần 3 (Tiếng):

Chương trình: 1:10:45

– Thở ba giai đoạn: 1:12:23
– Thở chiến binh: 1:27:05
– Thở năng lượng sinh học: 1:30:41
– Thiền: 1:49:12

Ghé thăm diễn đàn của chúng tôi.

-------
Copyright © 2019 by Fellowship of the Cosmic Mind. All rights reserved.